مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
معاون ارتباط با صنعت و تجاری سازی
گروه پژوهشی: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
ایمیل: 
javanmard@irost.ir
mjavanir@yahoo.com
تلفن: 
57416278
فاکس: 
56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.