مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
رئیس گروه
گروه پژوهشی: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
ایمیل: 
bahreiniz@yahoo.com
zakerbahreini@gmail.com
تلفن: 
57416279
فاکس: 
56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.