مرتبه علمی: 
دانشیار
سمت: 
رئیس گروه
گروه پژوهشی: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
ایمیل: 
bahreiniz@yahoo.com
zakerbahreini@gmail.com
تلفن: 
021-57416000
داخلی : 6279
021-56276637
فاکس: 
021-56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.