مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
تلفن: 
57416289
فاکس: 
56276265

تب‌های عمودی

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.