گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر
از آنجا که پهنه‌بندي علمي عملکردي قير (PG‎) که امروزه در کشورهاي پيشرفته دنيا رايج است، تا بحال در کشور ما انجام نشده بود، در اين کار تحقيقاتي براي اولين بار در ايران، اين پهنه‌بندي بطور علمي و با لحاظ نمودن شرايط مختلفي مانند: وضعيت آب و هوا، نوع و توپوگرافي محور، وضعيت رويه راه، خرابي‌هاي غالب و شاخص، وضعيت هندسي و ترافيکي، بارمحوري و ... انجام گرفت و با توجه به اهميت موضوع در استان بوشهر، اين استان بعنوان اولين اولويت در کشور، در نظر گرفته شد. بوشهر استاني است که شرايط آب و هوايي خاص دارد، به طوري که گرما و رطوبت بالاي هوا و اختلاف دمايي بالاي شب و روز از شاخصه هاي آن ميباشد. از طرفي وجود ترافيک و بار محوري سنگين به خصوص در مبادي ورودي شهر بوشهر و در مناطق ويژه استان (مانند عسلويه و محور شيراز) نيز به شدت بر وضعيت روسازي آسفالتي تاثير مي‌گذارد. در اين تحقيق ابتدا داده‌هاي آب و هوايي ‎۱۰ ساله (‎۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵) ‎۶ ايستگاه سينوپتيک هواشناسي استان اخذ گرديد. و سپس با استفاده از نرم‌افزار LTPP Bind‎ محاسبات لازم بر روي اين داده‌ها انجام شد. به طور همزمان، کليه محورهاي شرياني و اصلي استان (‎۴۲۷۳ کيلومتر) مورد بازديد و بررسي ميداني قرار گرفت تا پارامترهاي ميداني برداشت و دسته‌بندي گردد. همچنين جهت بررسي دقيقتر، نياز به انجام آزمايش‌هاي عملکردي شارپ بر روي قيرهاي ورودي به استان بود. لذا از دو نمونه قير ۶۰-‎۷۰ پالايشگاه‌هاي شيراز و اصفهان نمونه اخذ شد و نسبت به انجام آزمايشات عملکردي قير (PG‎) بر روي نمونه‌هاي خالص و اصلاح شده آنها با پليمر، اقدام گرديد. در آخر، استان بوشهر بر اساس شاخص عملکردي قير (PG‎) پهنه‌بندي شد و نقشه پهنه‌بندي استان تهيه گرديد. نتايج بررسي‌هاي اين تحقيق نشان داد که قيرهاي ۶۰-‎۷۰ وارده به استان بوشهر نمي‌توانند قيرهاي مناسبي جهت روسازي‌هاي آسفالتي آن باشند و استفاده از قيرهاي اصلاح شده با محدوده دماي عملکردي بالاتر، مورد نياز است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.