گروه: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1400
تاریخ خاتمه: 
1401
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
(CISSC)مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.