گروه: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
امروزه با توجه به کاهش روزافزون منابع انرژی فسیلی و لزوم توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر، توليد سوخت­ زيستي از زيست­توده مانند ريزجلبك­ها (Microalgae)، بسيار مورد توجه پژوهشگران و فناوران قرارگرفته است. روش­هاي متداول فعلي برای این منظور بسيار انرژي­بر و هزينه بر بوده و کمابيش نيازمند استفاده از مواد سمي مي­باشد. فرآيند جديدي كه در حال حاضر توسط محققين در حال توسعه است و هدف اين پژوهش نيز مي­باشد،‌ استخراج روغن از ریزجلبک با آب زيربحراني است كه ديگر نيازمند مرحله پرانرژي خشك كردن نبوده و از حلال سبز و غيرآلاينده آب، در شرايط زيربحراني(دماي بين 100 تا ‍°C 374 و تحت فشار) استفاده مي­كند. در این پژوهش استخراج روغن از ریزجلبک با استفاده از حلال­های زیربحرانی آب و مخلوط آب و الکل تحت شرایط عملیاتی مختلف و همچنین با استفاده از حلال هگزان در سیستم سوکسله و به کمک امواج فراصوت و نیز روش استاندارد فولچ انجام شد. سپس مدل­سازی ریاضی برای فرایند استخراج با آب زیربحرانی با سه مدل مختلف انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که بازده استخراج در شرایط زیربحرانی به طور قابل توجهی بیشتر از بازده استخراج با روش­های متداول سوکسله (01/7% وزنی) و اولتراسونیک(03/5 % وزنی) در شرایط بکار رفته، بوده درحالیکه مقدار بدست آمده از روش فولچ (36/25 % وزنی) نزدیکترین مقدار به بازده بدست آمده در شرایط زیربحرانی است. بر این اساس بیشترین بازده استخراج با استفاده از آب زیربحرانی در دمای  °C200، شدت جریان mLmin-1 4 و میزان جلبک بارگذاری شده  g 1،  به مقدار 35/29% بدست آمد که با افزودن الکل به حلال زیربحرانی (تا  75% وزنی)، با وجود کاهش دمای استخراج به Cº90، بازده استخراج روغن به دلیل کاهش قطبیت حلال، به 93/33% وزنی افزایش یافت.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.