گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت رباط مخزن
فولاد زنگ نزن به علت مقاومت بالا نسبت به خوردگي يکي از پر کاربردترين مواد در زمينه‌هاي مختلف از ساخت وسايل جراحي تا سازه‌ها و زيورآلات است. اين مقاومت به دليل وجود کروم در آن است. کروم در مجاورت هوا با تشکيل يک لايه اکسيد سطحي لايه‌هاي زيرين را از خوردگي محافظت مي‌کند و سطح آهن را نسبت به خوردگي مقاوم مي‌کند. آلودگي‌هايي مانند ذرات گرد و غبار، گريس، روغن تراشه‌هاي آهن و يا ذرات اکسيدي فلزي مانع از تشکيل يکنواخت اين لايه اکسيد سطحي مي‌شوند و کارايي آن را در حفاظت از خوردگي پايين مي‌آوردند. بنابراين انجام درست و مناسب فرايند تميزسازي و پيکلينگ سطوح فولاد پيش از بي اثر سازي بسيار با اهميت است. در طرح حاضر فرايند شيميايي تميزسازي، پيکلينگ، پوليش و بي اثرسازي و همينطور تأثير پيش تميزسازي با امواج فراصوت بر بهبود فرايند پيکلينگ دو نوع فولاد ضد زنگ از گريد ‎۳۰۴ و ‎۳۱۶ مورد بررسي قرار گرفت. در فرايند پيکلينگ و بي اثر سازي سه پارامتر شامل محلول پيکلينگ، مدت زمان و دماي فرايند پيکلينگ بررسي شد و در فرايند پيش تميز سازي با امواج فراصوت سه پارامتر شامل دامنه امواج فراصوت (آمپليتيود)، سيکل و زمان در بهبود فرايند پيکلينگ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين طرح نشان داد حداکثر جلاي سطح و حداقل زبري سطح با محلول پيکلينگ شامل اسيد هيدروکلريدريک (۰۰۵/۰ M‎)، اسيد نيتريک (۲/۰ M‎)، اسيد فسفريک (۱/۰ M‎)، ساليسيليک اسيد (۲/۰ g.l-1‎)، تري اتيل آمين (۱/۰ g.l-1‎)، پرکلريک اسيد (۰۰۵/۰ M‎) و اوره (۱/۰ g.l-1‎) در دماي ‎۴۵ درچه سانتيگراد و مدت زمان ۵/h‎۵ براي فولاد ‎۱ به ترتيب%‎۴۲ و ۰۵/um‎۰ و براي فولاد ‎۲ به ترتيب %‎۴۱ و ۰۶/um‎۰ به دست مي‌آيد. با انجام فرايند پيش تميزسازي با امواج فراصوت در آمپليتود ‎۷۰، سيکل ‎۱، مدت زمان min‎۲۵ در اتانول - هگزان (۵۰-%‎۵۰ حجمي)، با فرايند پيکلينگ در همان شرايط قبل مي‌توان به حداکثر جلاي سطحي و حداقل زبري سطح به ترتيب %‎۴۶ و ۰۴/um‎۰ رسيد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.