گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان کرمان
بکارگيري يک برنامه محافظتي از روسازي راه‌ها يکي از شيوه‌هاي موثر و کاهنده هزينه‌ها در مديريت شبکه راه‌ها محسوب مي‌شود، مادامي که آميزه‌اي از عمليات نگهداري، ترميم، بهسازي و بازسازي به درستي مورد استفاده قرار گيرند. به منظور انتخاب مناسب‌ترين نوع بهسازي نگهداري، وضعيت حال حاضر روسازي نياز به شناسايي دارد. لذا يک روش سيستماتيک براي بدست آوردن داده‌هاي وضعيت مورد نياز روسازي ضروري است. لذا در اين راستا پس از شناخت معايب و خرابي‌هاي روسازي در کل شبکه راه‌ها و تقسيم‌بندي و الويت‌بندي آنها، مي‌بايست نسخه مناسب بهسازي اعمال گردد. بر اين اساس مطابق بر اصول و روش‌هاي نگهداري و بهسازي بهترين و مناسب‌ترين گزينه به لحاظ فني و اقتصادي در جهت رفع مشکلات و خرابي‌ها با رعايت زمان‌بندي عمليات اجرايي پيشنهاد و اعمال مي‌گردد. در کار حاضر، در حوزه استحفاظي جنوب استان کرمان، پس از بررسي کارخانجات آسفالت، معادن مصالح سنگي، انجام آزمايشات لازم و بررسي اکيپ‌ها و عوامل اجرايي، راهکارهاي نظارتي براي مشاورين و ناظرين ارائه شد و شيوه نامه‌اي جهت ارزشيابي ناظرين تهيه گرديد. همچنين، دستور کارها و موارد قراردادي مربوط به توليد و اجراي آسفالت اصلاح شد. سپس، اطلاعات محورهاي حوزه اداره کل کرمان جنوب جمع‌آوري و شبکه راه‌هاي اين حوزه جهت بهسازي آسفالتي و قطعه‌بندي آنها بررسي و مطالعه گرديد. در نهايت، راهکارها، نسخه‌هاي اجرايي و طرح‌هاي نگهداري و بهسازي براي ‎۷۰۵ کيلومتر راه‌هاي شرياني حوزه کرمان جنوب ارائه شد.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.