گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح خارج از پژوهشکده / سازمان: 
مهندس فرشته گل محمد
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
در سال­های اخیر، توجه­ به پلیمرهای طبیعی به واسطه­ فراوانی و مسایل زیست­ محیطی رو به ­افزایش است. در میان پلیمرهای طبیعی، کیتوزان به ­سبب زیست­ سازگاری، زیست­ تخریب­ پذیر بودن، عدم سمیت و خواص ضدمیکروبی در جایگاه ویژه­ای قرار گرفته است. کیتوزان، پلیمر طبیعی به ­دست ­آمده از کیتین است. این پلیمر به سبب دارا بودن خواص ضد­میکروبی در زمینه­ی زخم­ پوش­ بسیار مورد توجه است. برای بهبود خواص مکانیکی، فیزیکی و زیستی این پلیمر طبیعی را با برخی از پلیمرهای سنتزی یا طبیعی دیگر مخلوط می‌کنند. بدین منظور در این پژوهش، فیلم­های بایوکامپوزیت حاوی کیتوزان، پلی­ وینیل ­الکل و پلی­ وینیل پیرولیدون با نسبت‌های متفاوت تهیه شدند. همچنین، اثر ترکیب هگزامتیلن-1­،6-دی(­آمینو­کربوکسی سولفونات) به ­عنوان عامل اتصال­ دهنده­ عرضی و تشکیل پیوند اورتانی روی ویژگی­های مکانیکی شامل استحکام کششی و ازدیاد طول پاره­گی و ویژگی­های دینامیکی-مکانیکی شامل مدول ذخیره و تانژانت دلتا مورد مطالعه قرار گرفت. فعالیت ضد­میکروبی این کامپوزیت­ها روی باکتری­های گرم ­مثبت و گرم­ منفی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت نتایج نشان داد که فیلم کامپوزیتی حاوی 48% کیتوزان، 30% پلی­ وینیل­ الکل، 20% پلی ­وینیل­ پیرولیدون و 2% عامل اتصال ‎دهنده­ ­عرضی هگزامتیلن-6،1- دی(آمینوکربوکسی سولفونات) (D3) بهترین خواص مکانیکی در بین نمونه‌های تهیه شده را دارد. همچنین، فیلم کامپوزیتی حاوی 48% کیتوزان، 25% پلی­ وینیل­ الکل، 25% پلی­ وینیل­ پیرولیدون و 2% عامل اتصال ­دهنده­ عرضی هگزامتیلن-6،1- دی(آمینوکربوکسی سولفونات) (A3) و فیلم کامپوزیتی حاوی 58% کیتوزان، 20% پلی­ وینیل­ الکل، 20% پلی­ وینیل­ پیرولیدون و 2% عامل اتصال ‎دهنده‎ عرضی هگزامتیلن-6،1- دی(آمینوکربوکسی سولفونات) (B4) بهترین فعالیت ضد میکروبی را در بین کامپوزیت­های تهیه شده دارند.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.