گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر زین العابدین بشیری صدر
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
هدف اصلي در اين پژوهش، تهيه نمونه جامد زيست‌سازگار با رهايش کنترل شده حاوي ماده موثره اسانس نعناع فلفلي، مشابه با داروي تجاري کولپرمين ( ساخت شرکت تيلوتس سوئيس) بوده است. کولپرمين يک محصول دارويي گياهي بر مبناي اسانس نعناع فلفلي جهت برطرف کردن علائم اسپاسم هاي خفيف دستگاه گوارش، نفخ و درد شکم مورد نظر است . تکنولوژي تهيه کولپرمين بسيار قديمي و مربوط به ‎30‎ سال قبل مي باشد و شامل تزريق نمونه مذاب (اسانس نعنا فرموله شده با روغن بادام زميني و موم زنبور عسل که در دماي محيط به صورت خمير و در دماي حدود C 65‎ به صورت مذاب قابل اسپري کردن درون کپسول مي باشد) است. فناوري تزريق نمونه هاي مذاب درون کپسول در داخل کشور موجود نيست. در اين پروژه ابتدا درصد وزني اجزاء تشکيل دهنده کپسول کولپرمين شامل ميزان اسانس نعناع فلفلي و روغن بادام زميني با روشهاي جداگانه تقطير با بخار آب و سوکسله با هگزان تعيين شدند و نتايج هر دو روش تطابق داشتند. اسانس نعناع فلفلي از گياه با استفاده از دستگاه کلونجر تهيه شد و با دوز تعيين شده از آناليز کولپرمين، بااستفاده از فناوري فرمولاسيون بر مبناي چربي (LBB‎) به صورت پودر آهسته رهش فرموله شد. اجزاء اصلي متشکله فرمولاسيون عبارتند از اسانس نعناع فلفلي، روغن سياهدانه، سيليکا و مالتودکسترين. تهيه نمونه ها در فاز جامد با استفاده از هاون انجام شد. روغن سياهدانه علاوه بر پايه چربي فرمولاسيون، به دليل مقادير بالاي امگا ‎6‎ و امگا ‎3‎ ( مجموعا حدود ‎70‎ %) نقش ضد اکسندگي و پايداري اکسيداتيو اسانس نعناع فلفلي را نيز بعهده دارد. سيليکا نقش ژل کنندگي براي تشکيل شبکه سه بعدي از ذرات براي بدام اندازي مولکولهاي اسانس و همچنين ايجاد خاصيت رهايش آهسته و مالتو دکسترين نيز نقش لايه پوشش دهنده نهايي و تبديل ژل به صورت پودر را در فرمولاسيون بعهده دارد. آناليز FTIR‎ حضور پيوندهاي هيدروژني بين اجزا متشکله را به اثبات رساند. تستهاي آناليز حرارتي مبين افزايش پايداري حرارتي نمونه تهيه شده در مقايسه با اجزا تشکيل دهنده فرمولاسيون بود. نتايج تصاوير ميکروسکوپ الکتروني و توزيع اندازه ذرات مبين تشکيل نانوذرات با توزيع اندازه ذرات باريک و همگن ( حدود nm 50‎) بود. در آزمون رهايش برون تني با استفاده از کيسه دياليز نتايج نشان داد که ميزان حلاليت و رهايش اسانس از فرمول تهيه شده در مقايسه با نمونه تجاري دو برابر افزايش يافته است بنا براين در شرايط معادل از ماده موثره ، مي توان آن را با نصف دوز تجويز شده براي کولپرمين، استفاده کرد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.