گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1391
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
توپيرامات با استفاده از ماده اوليه دي استن فراکتوز که بطور صنعتي تهيه مي‌شود و در دسترس است تهيه شد. سولفاميد ماده اوليه ديگري است که براي تهيه توپيرامات استفاده مي‌شود. در اين واکنش از تالوئن بعنوان حلال و پيکولين بعنوان باز استفاده شد. پس از انجام موفقيت آميز توليد نيمه صنعتي، آزمايشات پايداري بر روي نمونه‌هاي ساخته شده به مدت سه سال انجام شد که مورد تاييد بودند. نمونه‌هاي ساخته شده توسط اداره کل ازمايشگاه‌هاي وزارت بهداشت، داروسازي آريا و داروسازي داروپخش تاييد شدند.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.