گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
پلی وینیل کلراید یکی از پر مصرف ترین مواد پلیمری می باشد. این پلیمر دارای خواص منحصر بفردی مانند خواص مکانیکی عالی، مقاومت شیمیایی ومحیطی بالاوهمچنین مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی می باشد که جایگاه ویژه ای به آن بخشیده است. با تغییرات در اجزای تشکیل دهنده و همچنین ساختار آن می توان این خواص را بهبود داد. یکی از این تغییرات جایگزین نمودن درصدی از اتمهای هیدروژن با کلر در زنجیر پلیمر وتولید پلی وینیل کلراید کلره می باشدکه محصول حاصله مقاومت حرارتی بالاتری نسبت به پلیمر اولیه را داراست. در این پروژه روشهای متفاوت کلراسیون پلی وینیل کاراید بررسی وسپس با توجه به امکانات، فرایند کلراسیون انجام پذیرفت. بدین منظور سوسپانسیونی از پلیمر در پارافین کلره تهیه وسپس در دمای بین 80 تا 120 فرایند کلراسیون انجام شد. سپس محصول حاصله بعد از جدا نمودن پارافین کلره مورد آنالیز عنصری قرار گرفت. طیف زیر قرمز محصول نیز جهت بررسی تهیه شد. نتایج نشان داد که پلیمری با حدود 63% کلر تهیه شده است.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.