گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صنايع شهيد زين‌الدين
هدف از انجام اين طرح تهيه فنيل استيک اسيد در مقياس بنچ با رويکرد صنعتي بوده است. کارهاي انجام شده در دو فاز آزمايشگاهي و بنچ مي‌باشند. در صنعت از بنزيل سيانيد براي تهيه فنيل استيک اسيد استفاده مي‌شود. از بنزيل کلرايد بعنوان ماده اوليه ساخت بنزيل سيانيد استفاده مي‌شود. بنزيل کلرايد نيز از واکنش بين تالوئن و گاز کلر تهيه مي‌شود. نابراين در مرحله اول تهيه بنزيل کلرايد از تالوئن مورد بررسي قرار گرفت. مرحله دوم شامل سنتز بنزيل سيانيد از بنزيل کلرايد است و در آخرين مرحله تهيه فنيل استيک از بنزيل کلرايد انجام شد. تالوئن به دو روش اصلي تبديل به بنزيل کلرايد مي‌گردد. در روش اول ساخت تالوئن با سولفوريل کلرايد بررسي شد. استفاده از گاز کلر و تالوئن روش دوم مورد تحقيق براي ساخت بنزيل کلرايد بود. نتايج اوليه نشان داد که در شرايط موجود استفاده از گاز کلر روش بهتري مي‌باشد. واکنش تالوئن با گاز کلر در مقابل نور ماوراء بنفش و نور مرئي انجام شد. تابش نور از خارج يا داخل ظرف واکنش نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايش‌ها نشان داد واکنش گاز کلر با تالوئن در مقابل نور مرئي روش مناسبي براي تهيه بنزيل کلرايد مي‌باشد. منبع نور بيرون و يا داخل ظرف واکنش مي تواند قرار گيرد. نتايج حاصل از فاز آزمايشگاهي در فاز بنچ نيز استفاده شد. آزمايشات مرحله بنچ قابل تکرار بوده و محصول حاصل با خلوص بالا و راندمان متوسط (حدود %‎۵۰) قابل توليد است. واکنش تهيه بنزيل سيانيد از بنزيل کلرايد با استفاده از سديم سيانيد در حلال آب و اتانول انجام شد. نتايج هر دو فاز آزمايشگاهي و بنچ نشان داد که با اين روش بنزيل کلرايد با راندمان و خلوص بالا تبديل به بنزيل سيانيد مي‌شود. هيدروليز بنزيل سيانيد به فنيل استيک اسيد در محيط اسيدي و قليايي انجام شد. نتايج نشان داد که هيدروليز با اسيد سولفوريک بهترين روش مي‌باشد. راندمان تبديل متجاوز از ‎05‎ % و خلوص محصول بالاي ‎00‎ % مي‌باشد. بر اساس نتايج حاصل يک برآورد اجمالي از نقطه نظر اقتصادي نيز انجام شد که نشان مي‌داد روش‌هاي بکاربرد شده علاوه بر اينکه از نقطه نظر صنعتي مناسب مي‌باشند توجيه اقتصادي نيز دارند
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.