گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
آقایان دکتر غلامرضا فراهانی، دکتر حسنعلی ازگلی
تاریخ شروع: 
1397
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
): سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
موقعیت ایران با توجه به قرارگیری در عرض¬های پایین جغرافیایی قابلیت مناسبی را در جهت دریافت انرژی خورشیدی ایجاد نموده است. مجتمع پتاس خور و بیابانک برای تامین بخشی از انرژی برق مورد نیاز خود و با توجه به تعداد مناسب روزها و ساعات آفتابی در طول سال درخواست احداث یک نیروگاه فتوولتائیک 2 مگاواتی نمود، که در این گزارش به جنبه‌های فنی و اقتصادی آن پرداخته شده است. برای این منظور ضمن معرفی انواع سیستمهای فتوولتائیک، اجزاء تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضمن بازدید از محل اجرای طرح، زمین و موقعیت مکانی مناسب برای نصب نیروگاه انتخاب و داده‌های میدانی برای پیش طراحی نیروگاه دریافت شد. با اطلاع از شرکتهای سازنده تجهیزات سیستمهای فتوولتائیک و فعال در ایران تجهیزات ارائه شده توسط ین شرکتها (پنلهای خورشیدی، اینورتر، باتری و ترانسفورماتور) و ویژگی‌های فنی و مهندسی آنها بررسی و مقایسه شد. سپس با استفاده از نرم افزار PVsyst و داده‌های مجتمع پتاس و نوع و مشخصات فنی تجهیزات سه سناریو (الف، ب و ج) تعریف و شبیه سازی نیروگاه انجام گرفت. نتایج نشان داد که سناریو ب که شامل تجهیزات پنل با برند LG ساخت کشور کره جنوبی و اینورتر با برند Kaco ساخت کشور آلمان بود با توجه به قیمت، راندمان تولید و میزان تلفات بر دو سناریوی دیگر برتری داشته و به عنوان سناریو منتخب انتخاب گردید. همچنین تحلیل سایه بر تلفات ناشی از اثر آن برای حالت¬های تک پنلی و دو پنلی مطالعه و بررسی شد. در حالت تک پنل فاصله بهینه پنلها 2 متر و در حالت دو پنل 3 متر بدست آمد. در نهایت با در نظر گرفتن تجهیزات مختلف و نتایج شبیه سازی نرم افرار PVsyst، مدلهای ریاضی و سناریوهای متعددی برای بررسی توجیه اقتصادی نیروگاه 2 مگاواتی متصل و منفصل از شبکه تعریف و محاسبات آنها انجام شد. از میان سناريوهاي مدل¬سازي شده، سناریوهایی که از نظر اقتصادي توجیه‌پذيري مناسبي را درپي داشته¬اند، (از سناریوهای با توجيه¬پذيري نسبتاً مناسب و سناریوهایی غيراقتصادي) مشخص شد. معيار اقتصادي بودن يا نبودن سناريوها، ارزش کنوني (NPV) مثبت و همچنين نرخ بازگشت داخلي (IRR) منطقي و بالاتر از سود بانکي در نظر گرفته شده است.
در بخش دوم پروژه موضوع مطالعه امکان¬سنجی استفاده از انرژی خورشیدی برای راه¬اندازی الکتروپمپ‌های انتقال شورآبه از کانال‌های تولید شورابه در پلایا به ایستگاه‌های پمپاژ در سه ظرفیت 75، 150 و 250 متر مکعب بر ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور پس از محاسبه توان مورد نیاز برای راه اندازی هر یک از پمپ‌ها طراحی سیستم پمپاژ خورشیدی در قالب دو سناریو با پمپ¬های AC و DC مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین چند سناریو فرعی شامل استفاده از باتری به عنوان پشتیبان سیستم و همچنین انجام محاسبات برای دو نوع پنل خورشیدی رایج در بازار ایران نیز مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت میزان هزینه لازم برای نصب و راه‌اندازی سیستم پمپاژ خورشیدی برای هر یک از سناریوها محاسبه و ارائه شده است تا توسط کارفرما مورد ارزیابی قرار گرفته و استفاده گردد.
 
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
): سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.