گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي ايران
به دليل بازده پايين نيروگاه‌هاي توليد برق، بخش عمده‌اي از انرژي تلف شده، به آب خنک‌کننده تخليه مي‌شود. در دهه اخير استفاده از اين توان گرمايي اتلافي در توليد آب شيرين مورد توجه قرار گرفت. در اين تحقيق، امکان استفاده از آب خنک‌کننده نيروگاه توليد برق (آب دريا) به عنوان آب خوراک واحد اسمز معکوس و اثر آن بر بازدهي اسمز معکوس و کيفيت محصول نهايي مورد تحقيق قرار گرفته است. بدين منظور، از پايلوت اسمز معکوس با غشاء دريايي و تجهيزات جانبي نصب شده در کنار محل تخليه آب خنک کننده نيروگاه استفاده شد. داده‌هاي واحد پايلوت نشان داد دماي آب ورودي به پايلوت اسمز معکوس در مدت زمان بهره‌برداري پايلوت بين ‎۲۲ تا ۴۶ C‎ تغيير نموده است. در زمان‌هاي طولاني‌تر (پاييز)، شار آب از ‎۱۵ تا ۸ L/m2h‎ افت نمود که به دليل کاهش دماي آب خوراک مي‌باشد. ميزان بازيابي آب با افزايش دماي آب نسبت به بازيابي در دماي ‎۱۸ درجه سلسيوس، حداکثر ‎۵۳ درصد افزايش داشته ولي ميزان ضريب هدايت آب توليدي حداکثر تا حدود ۱۱۰۰ uS/cm‎ افزايش يافت. آناليز آب توليدي پايلوت نشان داد که هيچ آلودگي در اثر کارکرد نيروگاه به آب اضافه نمي‌شود.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.