گروه: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
همکاران پژوهشکده: 
دکتر مجيد جوانمرد داخلي
همکاران خارج از پژوهشکده / سازمان: 
دکتر سمیه رحیمی
تاریخ شروع: 
1400
تاریخ خاتمه: 
1401
وضعیت: 
خاتمه یافته
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شركت زرين گل آريا فن‌آور
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.