گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1385
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وزارت صنايع و معادن
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.