پژوهشکده فناوري‏هاي شيميايي با بيش از 40 سال سابقه فعاليت، گامهاي مهمي‌ را به منظور ايجاد و توسعه فناوري در کشور برداشته است. حمايت از تأسيس چندين شرکت و کارخانه صنعتي فعال که کليه مراحل پژوهشي آزمايشگاهي و نيمه‌صنعتي را با حمايت اين پژوهشکده به انجام رسانيده‌اند، به عنوان بخشي از فعاليت‏هاي حمايتي اين پژوهشکده به شمار مي‌آيد. اين پژوهشکده با همکاري اعضاء هيأت علمي ‌و کارشناسان پژوهشي مجرب خود با اجرا و همکاري در طرح‏هاي پژوهشي و نيمه‌صنعتي، فعاليت گسترده‌اي را در بخش تحقيقات کاربردي و توسعه فناوري در سطح ملي به عمل آورده است. برخي از دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‏ها و ارگان‏هاي دولتي و خصوصي که در قالب قراردادهاي پژوهشي با اين پژوهشکده همکاري دارند، عبارتند از: وزارت نفت، وزارت صنايع و معادن، مجتمع‌‏هاي پتروشيمي‌ مختلف، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع دفاع، سازمان حفاظت محيط‌ زيست، سازمان انرژي‏هاي نو ايران (سانا)، شرکت زمزم، شرکت پارس مینو، شرکت سبزدانه، و ... .
درضمن پذيرش و تربيت دانشجويان كارشناسي ارشد و دکتراي پژوهش محور از اهم فعاليت‏هاي اين پژوهشکده است.
با توجه به سياست‏هاي جديد علمي، پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي دستيابي به شاخص‏هاي پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز بيست ساله کشور و استقرار در بالاترين جايگاه علمي-پژوهشي و فناوري در منطقه، سازمان پژوهش‏هاي علمي‌ و صنعتي ايران با عنايت به اساسنامه و با اتکا بر پژوهشکده‌هاي خود، وظايف سنگين و تعيين‌کننده‌اي در تدوين و پايه‌ريزي مأموريت‏هاي جديد و انجام فعاليت‏هاي پژوهشي و فناوري هدفمند جهت ارتقاء سطح فناوري کشور دارد. پژوهشکده فناوري‏هاي شيميايي، هماهنگ و همسو با اين حرکت تعيين‌کننده و آينده‌ساز، ايجاد و توسعه فناوري‏هاي پيشرفته و نوين همگام با مراکز بين‌المللي دست‌اندرکار امور پژوهشي و فناوري جهان را به عنوان يکي از مأموريت‏هاي اصلي خود در سال‏هاي اخير برگزيده است.
در حال حاضر تعداد 33 نفر کادر علمي‌- پژوهشي در قالب چهار گروه پژوهشي در پژوهشکده فناوري‏هاي شيميايي مشغول به فعاليت مي‌باشند:
- گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
- گروه صنايع معدني و کاتاليست‏ها
- گروه فناوري‏هاي شيميايي سبز
- گروه صنايع غذايي و تبديلي

 با توجه به توانايي ها و قابليت هاي موجود، اين پژوهشکده آمادگي خود را براي انجام تحقيقات کاربردي در جهت رفع نيازهاي علمي و فناوري صاحبان صنايع و در جهت ايجاد و توسعه فناوريهاي نوين اعلام مي دارد.

 

 

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.