4-1-    دستگاه SPE
4-2-    دستگاه افت فشار سريع
4-3-    دستگاه آب فوق گرم
4-4-    اسپري كوتينگ
4-5-    سيستم استخراج جريان ناهمسو(آ‍زمايشگاهي و نيمه صنعتي)
4-6-    تستر پيل هاي سوختي
4-7-    ساخت كاتاليست
4-8-    ساخت كلكتورهاي سهموي
4-9-    ساخت انواع راكتورهاي ميكروكانال
4-10-    ساخت تجهيزات به سفارش متقاضي

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.