خانم راضیه احمدی زاده دانشجوی دکتری مهندسی شیمی پژوهشکده فناوریهای شیمیایی در تاریخ  9/ 5/ 98 ازرساله دکتری خود با عنوان  "تصفیه پساب های هیدروکربنی شور با بیوراکتور غشائی اسمزی" با موفقیت دفاع نمود. اساتید راهنمای ایشان خانم دکتر سهیلا شکرالله زاده و آقای دکتر سید مهدی لطیفی و اساتید مشاور آقای دکتر عبدالرضا صمیمی و آقای دکتر علیرضا پنداشته بودند. 
 جناب آقای دکتر محمد پازوکی استاد مهندسی شیمی پژوهشگاه مواد و  انرژی به عنوان داور بیرونی و  آقای دکتر خسرو رستمی دانشیار مهندسی شیمی و آقای دکتر اسلام کاشی استادیار مهندسی شیمی به عنوان داوران داخلی درجلسه حضورداشتند. از این رساله 3 مقاله ISI یک مقاله علمی پژوهشی و 3 مقاله کنفرانسی استخراج شده است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.