جلسه دفاع دکتری آقای رسول خیرآبادی با عنوان پایان نامه " تهیه برخي تركيبات پلی‌‌آمیني و بررسی کاربرد آنها در تهيه اپوکسی رزین‌‌ها و پلی‌‌ایمیدهاي جديد " در رشته شیمی آلی به راهنمایی آقای دکتر سید حیدرمحمودی نجفی و اقای دکتر حسین رحمانی در محل سالن جلسات پژوهشکده فناوریهای شیمیایی برگزار گردید و با درجه عالی ارزیابی گردید.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.