به منظور آشنایی دانشجویان با فعالیت شرکتهای دانش بنیان و چگونگی راه­اندازی شرکتهای فناورانه، بازدید دانشجویی از برخی شرکتهای مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهشها با هماهنگی خانم دکتر یاسمین بیده انجام شد. اين بازديد روز دوشنبه 9 آبان با حضور دانشجویان پژوهشکده فناوریهای شیمیایی برگزار شد. در ابتدا، مجموعه آزمايشگاهي جويا بهنود توضيحاتي در مورد حوزه فعاليت و تجهيزات موجود ارائه نمود. سپس، مديريت شركت بسپار پيشرفته شريف در خصوص فعاليتهاي شرکت در حوزه ساخت پليمرهاي بسته بندي شرح دادند. شركت پارس اكسير به عنوان سومين شركت براي بازديد دانشجويان انتخاب شده بود که دستگاهها و روند عصاره گيري براي دانشجويان توضيح داده شد. در ادامه، بازديد از مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) و سپس شركت وراپليمر پيشرو انجام گرفت.
 

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.