روز یکشنبه 22 اردیبهشت سال جاری  کمیته نظام ايمني، سلامت و محيط زيست (HSE) سازمان شامل آقایان دکتر زنوزی ، دکتر کیانی، دکتر کاشی ، دکتر جوانبختی،دکتر داوری و مهندس آقاجانی با حضور خانم دکتر خندان ریاست محترم پژوهشکده فناوریهای شیمیایی، از آزمایشگاه ها و سوله پژوهشکده  بازدید کردند. در این بازدید نکات ایمنی و چگونگی رفع کمبودها جهت ارائه به ریاست محترم سازمان بررسی گردید.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.