نشريه Advances in Environmental Technology با صاحب امتيازي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران توسط كميسيون فني مهندسي نشريات علمي وزارت علوم تحقيقات فناوري موفق به كسب رتبه ي الف با دريافت امتياز 821.5 شده است.
مجله ي بين المللي Advances in Environmental Technology از سال 2015  با تلاش اعضای هیات علمی پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  شروع به فعاليت نموده است و در پايگاه هاي علمي Scopus, DOAJ, ISC نيز نمايه شده است.  

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.