طی حکمی ازسوی  آقای دکتر ایکانی، معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه فناوری های نوین ، آقای دکتر علیرضا صالحی راد، عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری های نوین به عنوان معاون پژوهشکده منصوب شدند. متن حکم بدین شرح است:
"نظر به توانايي علمي و تجربيات ارزشمند جنابعالي و با توجه به پيشنهاد رئيس محترم پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي، بدينوسيله و به موجب اين حكم به مدت دو سال به عنوان معاون پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي منصوب مي‌شويد.
اميد است با استفاده از توانمندي‌هاي شخصي، برنامه‌ريزي و پيگيري مستمر كارها و هم‌فكري و همكاري اعضاي هيأت علمي و ساير همكاران در جهت ارتقاء توانمندي‌هاي علمي و تخصصي پژوهشكده تلاش نموده و منشأ خدمات مؤثر و ارزشمند باشيد."
 
ضمنا طی  نامه ای از زحمات آقای دکتر بصیری در طول مدت خدمت در پست معاون پژوهشکده تقدیر و تشکر بعمل آمد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.