محمد عابدی، م. میکانی، ر. رحمانیان
Scientia Iranica. Transaction C, Chemistry, Chemical Engineering
2022
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.