دنیا مرادی، یوسف رمضان، سهیل اسکندری، حسین میرسعیدقاضی، مجیدجوانمرد
Biomass Conversion and Biorefinery
2022
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.