مجید جوانمرد، مهدی شوندی
Journal of Applied Microbiology
2022
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.