سیما سپهوند، مهدی جنوبی، علیرضا عشوری، داوود ربیعی، FlorentGauvinbH.J.H.BrouwersbQingliangYubfTizazu H.Mekonnenc
International Journal of Biological Macromolecules
2022
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.