رباب غفاری، مهدی جنوبی، فاطمه ناجیان، علیرضا عشوری،Tizazu H. Mekonnen، احمد رضایی
International Journal of Biological Macromolecules
2022
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.