علی اکبر تفنگچی، مهدی جنوبی، سیما سپهوند، علیرضا عشوری، Valentina Siracusa داوود ربیعی، Tizazu H. Mekonnen ، فاطمه نائیجیان
Polymers
2022
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.