هاشم رهامین، مهدی جنوبی، نوشین آبزن، سیما سپهوند، علیرضا عشوری، Tizazu H. Mekonnen
Polymers and the Environment
2022
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.