کبیری،س.،رحیمی،س.،فدائی نوغانی،و.
مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 89(16):236-225.
2019
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.