مهدی جنوبی، سیما سپهوند، پیام مرادپور، علیرضا عشوری
صنایع چوب و کاغذ ایران دوره 11، شماره 3 پاییز 1399 صفحه 497-511
1399
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.