نکیسا مقدم، نسرین اروج زاده، علیرضا صالحی راد
مجله شیمی کاربردی، دوره 18، شماره 67 صفحه 195-210
1402
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.