فاطمه ابراهیمی، سید احمد مظفری، حسین سالارآملی
فصلنامه فناوری های نوین غذایی، دوره 7، شماره 4، صفحه 640-627
2020
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.