ذاکر بحرینی، محمد عابدی، داود صادقی فاتح
فناوری های جدید در صنعت غذا، دوره 10، شماره 1 صفحه 87-99
1401
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.