علیرضا عشوري، افسانه شهرکی، سعید اسمعیلی مقدم
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال دهم، شماره 1، بهار 1398
2019
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.