محمد غفرانی، صمد حسین پور، علیرضا عشوری
نشریه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران,volume: 37, issue: 1, pages: 59-72
1401
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.