تقی زاده مازندرانی، م.، رنجبر ز.، روحانی ش.، رنجبر م.
،نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ 12(1):32-23
2018
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.