مجید جوانمرد، مهدی شوندی، علیرضا بصیری
فناوری های جدید در صنعت غذا
1401
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.