نگین بیگلربیگی، سمیه رحیمی
مجله علوم و صنایع غذایی ایران, شماره 139، دوره 20
1402
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.