آزمايشگاه تخصصي روش های نوين جداسازي مستقر در پژوهشكده فناوري هاي  شيميايي به منظور انجام فعاليت هاي پژوهشي همكاران و همچنين  ارائه خدمات به مراجعان، راه اندازي شده است و داراي تجهيزات به شرح ذيل مي باشد:
 
1-ميني پايلوت فناوري سرماسياب در مقیاس بنچ با ظرفیت 5 لیتر خوراک
2-سيستم استخراج روش جريان ناهمسو مواد مؤثره گياهي
3- دستگاه استخراج با حلال فوق داغ در مقياس آزمايشگاهي
4-دستگاه استخراج با حلال فوق داغ در مقياس پايلوت تا 5ظرفيت كيلوگرم در هر بچ
5-دستگاه استخراج  به روش افت فشار كنترل شده سريع
6- دستگاه استخراج فيتونيكس (فرايند گاز حلال) ويژه مواد موثره دارويي و گياهي
7- دستگاه استخراج با فاز جامد(SPE)
8- دستگاه  تقطير مولكولي آزمايشگاهي
9- دستگاه سانتريفيوژ آزمايشگاهي
10 – سيستم استخراج آزمايشگاهي كلونجر
11 – سيستم استخراج آزمايشگاهي سوكسله

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.