ضمن تبريك به معرفي‌شدگان مصاحبه دوره دكتري رشته مهندسی شیمی و رشته صنایع غذایی ، خواهشمند است نسبت به ارسال تصویرمدارک پیوست به ایمیل  ذکر شده در جدول  اقدام فرمایید. لازم به ذکر است مصاحبه به صورت حضوری در تاریخ های مشخص شده، با هماهنگی قبلی برگزار خواهد شد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.