سمینار یک  با عنوان "Wound dressing materials based on chitosan composites" توسط خانم سارا ترکمان دانشجوی دکتری پژوهشکده فناوری های شیمیایی در روز چهارشنبه تاریخ 3 مهر ماه ساعت 14/30 در محل سالن جلسات پژوهشکده فناوری های شیمیایی برگزار خواهد شد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.