سمینار علمی با عنوان "Role of Polymer Structures in Catalysis by Composites" توسط خانم دکتر یاسمین بیده پژوهشگر پسادکتری پژوهشکده فناوری های شیمیایی در روز یکشنبه تاریخ 7 مهر ماه ساعت 14در محل سالن جلسات پژوهشکده فناوری های شیمیایی برگزار خواهد شد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.