• فناوی های غشایی در پساب و نمک زدایی از آب شور
 • فناوری های بسته بندی پیشرفته (فعال) در صنایع غذایی
 • فناوری های جداسازی پیشرفته مواد موثره گیاهی
 • ...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.