حسين رحماني، سيد حيدر محمودي نجفي، عليرضا عشوري
اولين كنفرانس بين المللي لوله و مخازن كامپوزيت، دانشكده علوم و فنون نوين، دانشگاه تهران، تهران
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.