ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی عنوان رساله
1 نيكتا عسكري مهندسي شيمي ساخت غشاء نانوفيلتراسيون اكسيد گرافن – پلي سولفون براي كاربرد در فرايند تصفيه آب و پساب
2 ليلا خوشرويان مهندسی شیمی بررسي سينتيك كلي واكنش تهيه دي متيل اتر از متانول
3 آزاده پارسائي مهندسی شیمی ساخت راكتور ميكروكانال و سنتز نانو كاتاليست جديد Cu/ZnO/AI2O3 براي توليد هيدروژن
4 آرمين ملكي مهندسی شیمی بررسي جداسازي سريم از محلول اسيد سولفوريكي آن به روش استخراج مايع - مايع
5 عاطفه سلطاني مهندسي شيمي پليمريزاسيون روغن هاي گياهي با استفاده از نانوكاتاليست هاي نيكل و مس
6 صادق عباس نيا مهندسي شيمي شبيه سازي هيدروديناميكي سيني Nye با روش ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) به منظور افزايش راندمان انرژي برجهاي تقطير
7 سيد عرفان سيدين مهندسي شيمي بررسي جداسازي نئوديميوم از محلول ليچ به روش رسوب دهي
8 بيتا صمدي مهندسي شيمي بررسي تاثير نانو اكسيدهاي فلزي واسطه بر عملكرد كاتاليست كاتد پيل سوختي ميكروبي
9 الناز محمدي قليچ لوئي شیمی آلی سنتز مشتقات جديد 7-(پيپرازين – 1 – ايل ) فلوروكيتولون
10 حبيب الله قاضي زاده شیمی آلی سنتز كاتاليزورهاي اسيدي ناهمگن بر پايه ساختارهاي نانو سيليكاتي و بررسي كارآيي آنها در واكنش هاي آلي
11 اسماعيل آقازاده شیمی آلی سنتز و كاربرد رنگ راكتيو از نوع كلروتري آزين براي الياف سلولزي
12 مريم ولي پور شیمی آلی بهينه سازي استخراج ( تك مرحله اي و جريان متقابل ) تركيبات پلي فنلي از تفاله صنعتي سيب با روش سطح پاسخ (RsM )
13 مريم لاله چيني شیمی آلی سنتز دندريمرهاي حاوي حلقه تري آزين و بررسي تاثير آنها در كيور شدن رزين اپوكسي
14 نجمه ورناصري شیمی آلی اصلاح شيميايي الياف كربن به منظور بهبود عملكرد آن در كامپوزيت الياف كربن / اپوكسي
15 رضا بهرامي شیمی آلی تهيه گرافن اكسيد عامل دارشده و كاربرد آن در ساخت كامپوزيت هاي اپوكسي الياف كربن
16 فهيمه خدادادي مهبادي شیمی آلی بررسي و بهينه سازي سنتز بيوديزل از روغن بادام زميني با استفاده از تكنيك فراصوت
17 حسني بزرگي شیمی آلی سنتز مشتقات سيانيد، تيوسيانات و نيتريت مايعات يوني برپايه آمونيوم و استفاده از آنها در سنتز آلكيل سيانيدها، آلكيل تيوسيانات ها و آلكيل نيتريت ها
18 فاطمه اشراقي مهابادي شیمی تجزیه بررسي اثر تيواوره بر تشكيل نانوذرات پلاتين لايه الكتروكاتاليستي پيل سوختي پليمري
19 اكرم معصومي شیمی تجزیه ساخت حسگرهاي ميكرو استخراج با فاز جامد براي جذب ميزان بسيار كم تركيبات آروماتيك پلي سيكليك
20 غزاله نجفي عرب شیمی تجزیه استخراج مواد موثره ( آنتي اكسيدان ها و رنگدانه ها ) از ميوه زرشك و تهيه عصاره پودري از آن
21 مائده كرمي پور اصفهاني شیمی تجزیه استخراج و استاندارد سازي كروسين و كپسوله كردن عصاره زعفران
22 مهري مومني دولت آبادي شیمی تجزیه تهيه و مشخصه يابي الكتروشيميايي الكترود حسگر دوپامين بر پايه نانو صفحات گرافن اصلاح شده
23 مجتبي تارين شیمی معدنی بررسي سنتز مونو و دي آلكيل سولفوسوكسينات با استفاده از كاتاليست ناهمگن
24 حميدرضا شفيعي شیمی معدنی اثر روش ساخت فاز مایع بر روی خواص فیزیکی-شیمیایی نانوکامپوزیت Mg Al2O4/MgO به عنوان سرامیک نسوز
25 الهام دلپذیر شیمی معدنی سنتز و شناسايي نانوذرات جديد فسفر آميدهاي حاوي گروه نيكوتين آميد
26 محمدرضا جامعي شیمی معدنی سنتز و ارزيابي نانوكاتاليست V2O5/AI2O3 به منظور تبديل متانول به متيلال
27 سميرا چمياني شیمی معدنی سنتز دماي پايين پيگمنت CoCr2O4 با استفاده از سوخت اكساليك اسيد- اتيلن دي آمين
28 پريسا استغفاري شیمی معدنی تهيه نانو كاتاليست باريم سرات با استفاده از كمپلكس هاي حاوي 602- پيريدين دي كربوكسيلات براي پيل سوختي اكسيد جامد
29 علي مزگي نژاد شیمی معدنی سنتز زنوليت X13 و بررسي كار آيي آن در جداسازي ايزومرهاي زايلن
30 مجيد شهبازي نانو شیمی نانو كپسول كردن جهت پايدارسازي تركيبات فنولي استخراج شده از ضايعات سيب و انگور
31 سيد محسن هاشمي نانو شیمی سنتز نانو زنوليت A از پيشسازهاي معدني تريس ( استيل استو نانو) و بررسي و كاربرد آن براي جذب يون هاي فلزي سنگين از آب
32 مرضيه بيات نانو شیمی سنتز نانو كامپوزيت اكسيدهاي منگنز- مگنتيت با استفاده از پيش ماده هاي جديد و استفاده از آن به عنوان كاتاليست براي فرايند ازن زني
33 مريم بقايي نانو شیمی تهيه نانوذرات نشاسته اصلاح شده و بررسي كاربرد به عنوان مواد حامل دارو
34 محمدنبي دهدشتي نانو شیمی سنتز كاتاليزگرهاي ناهمگن برپايه نانوساختارهاي سيليكاتي و بررسي كارائي آنها در واكنش هاي اكسيداسيوني
35 فرشته بابائي نژاد نانو شیمی ساخت حسگرهاي رطوبت با استفاده از نانواكسيدهاي فلزي ZITO
36 نسيم ثقفي كيا نانو شیمی سنتز و مطالعه چارچوب هاي فلز – آلي نانو متخلخل جديد نيكل و مس با ليگاندهاي آمينو پيريميدين
37 مجتبي عمادي پور نانو شيمي سنتز و اصلاح نانوزئوليت به عنوان كاتاليست هتروژن در تهيه بيوديزل و بررسي سينتيك واكنش كاتاليتيكي هتروژن
38 سعيد سيمرغ نانو شیمی تهيه لايه نازك نانو ساختار نقره و بررسي رفتار الكترو شيميايي تيواوره بر سطح نقره
39 ژاله صادقيان صادق آباد نانو شیمی بررسي تاثيرات پيگمنت و نانورس بر خواص مركب چاپ جوهرافشان
40 مطهره مظفري مهندسی شیمی بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي بر ارتقاء نفت خام سنگين تحت تابش امواج مايكروويو
41 نسرين عدلي شیمی تجزیه طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي كروماتگرافي جريان متقابل با سرعت بالا براي جداسازي و خالص سازي فلاونوئيدها از گياه خوشاريزه 
42 كبري رزمي شیمی معدنی سنتز و شناسايي كمپلكس جديد دو فلزيمس با ليگاند بزرگ حلقوي حاوي فتوكسيد
43 بهاره شهبازي شیمی معدنی تهيه منيزيم اكسي كلرايد /(سورل) و بررسي خواص كاتاليستي آن
44 اكرم فتحي نژاد دلفاني شیمی تجزیه استخراج تركيبات فنلي گل انار و ريزپوشاني آن توسط روش هاي خشك كن پاششي و توده سازي
45 بتول ريحانيان زواره نانو شیمی بررسي اثر روش ساخت فاز مايع برروي خواص مكانيكي و زيست فعالي نانوبيوسراميك كامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت و كلسيم آلومينات 
46 ندا بدلي ورزقاني مهندسی شیمی حذف زيستي هيدروكربن كلردار از فاز مايع بوسيله ي باكتري هوازي اسفينگوپيكسيس در بيوراكتور بستر ثابت
47 روزبه آقايي حكاك شیمی معدنی سنتز و شناسايي چارچوب هاي فلز آلي نانو ساختار با استفاده از يونهاي مس (II ) و روي (II) با ليگاندمتيونين
48 مسعود عباسي نانو شیمی ازون زني كاتاليستي نانو روي اكسيد بر پايه پرليت 
49 زهرا نامداري نانو شیمی بررسي اثر افزايش نانورس بر خواص رنگ كلير كوت خودروئي 
50 رقيه قاسم زاده قشلاق نانو شیمی سنتز و شناسايي كوانتوم دات هاي هسته – پوسته ZnSe/CdS
51 ابراهيم شمسي شیمی آلی تهيه استرها و الكيل يدايدها با استفاده از عامل هتروژن جديد سيليكا يدايد
52 انسیه منتظری مهندسی کشاورزی تثبيت همزمان آنزيم هاي فانگاميل و مالتوژنز با روش تجمع انزيمي با اتصالات جانبي و نانو مغناطيسي جهت تهيه شربت با مالتوز بالا از نشاسته ذرت
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال دفاع عنوان پایان نامه پست الکترونیک
1 ملیحه خلیلی شیمی تجزیه 95

استفاده از بيوپليمر‌ها در تهيه و ارزيابي سل‌هاي خورشيدي رنگينه‌اي با الكتروليت نيمه جامد 

 

2

رضا رحمانيان كوشككي

شیمی تجزیه

94

تهيه و ارزيابي الكترو شيميائي بيو سنسور اوره مبتني بر لايه‌هاي نازك نانو ساختار اكسيد روي

randr_iut@yahoo.com

3

محمدحسین سلمانی

شیمی تجزیه

95

تهيه و بهبود نانو بيو جاذب‌هاي پايه پوست انار به منظور حذف گزينشي يون‌هاي آرسنيك، كادميم و سرب

mhsn06@yahoo.com

4

مریم عباسیان

شیمی تجزیه

95

ساخت فيبر جديد ميكرو استخراج فاز جامد براي استخراج انتخابي و اندازه‌گيري آمفتامين در نمونه بيولوژيكي

abbasian.maryam@yahoo.com

5

الهام کوهستانیان

شیمی تجزیه

95

بهبود عملكرد سل‌هاي خورشيدي رنگينه‌اي مبتني بر ساختارهاي اكسيد روي با بكارگيري روش‌هاي مختلف لايه‌نشاني

Elhamkouhestanian@yahoo.com

6

مسعود حیدری

شیمی آلی

96

سنتز كاتاليزگرهاي هيبريدي بر پايه نانو ساختار كربني و سيليكاتي و بررسي كارآيي آنها در واكنش هاي اكسيداسيون

m.h.2965@gmail.com

7

رسول خیرآبادی

شیمی آلی

97

سنتز برخي تركيبات پلي آميني و بررسي كاربرد آنها در تهيه اپوكسي رزين ها و پلي آميد هاي جديد

rkhirabadi@yahoo.com

8

عفت رضائی

شیمی تجزیه

96

استخراج و ريزپوشاني عصاره گياه اكيناسه و كاربرد آن در تهيه نانو ذرات آهن، نقره

ef_rezaei@yahoo.com

9

محمدرضا محرم زاده

شیمی تجزیه

96

ساخت حسگر گازي دما پايين بر پايه لايه هاي نازك اكسيد فلزي

m.r.moharamzadeh@gmail.com

10

علی دهقانی

شیمی معدنی

97

سنتز و ارزيابي نانو كاتاليست هاي Fe- Mo   و Cu/ZnO/Al2O3  عامل دار شده براي توليد دي متوكسي متان و هيدروژن

ali_dehghani_k@yahoo.com

11

بهمن حسن زاده

شیمی کاربردی

96

توليد صنعتي داروي ضد صرع توپيرامات و سنتز مشتقات سولفاميدي

Hzbahman@yahoo.com

12

وحید حیدری مهترلو

شیمی کاربردی

97

ساخت پوشش‌هاي كنترل حرارتي سفيد بر پايه رزين‌هاي سيليكوني و سيليكاتي مورد استفاده در سامانه‌هاي فضائي و بررسي خواص نوري و مكانيكي آنها

Vahid_heidary_1982@yahoo.com

13

فاطمه مسعودی خسروشاهی

شیمی کاربردی

97

سنتز نانو ذرات فلزات واسطه با پيشرانه هاي كمپلكسي فنولي حاصل از تفاله صنعتي انگور و انار، بهينه سازي فرايند ها(استخراج و سنتز)

fh.masoudi@gmail.com

14

سیدمحسن دهنوی

مهندسی آب و فاضلاب

97

بهينه سازي بازدهي آب و انرژي در آب شيرين كن اسمز معكوس با استفاده از اب خنك كننده يكبار عبور نيروگاه

Smdehnavi@yahoo.com

15

شاکر خردمندی نیا

مهندسی شیمی

96

ساخت و ارزيابي كاتاليست هاي چند فلزي مورد استفاده در پيل سوختي پليمري

Shaker_kh58@yahoo.com

16

سمیه قمری ارباطی

شیمی معدنی

97

ساخت و مشخصه يابي الكترود آندي اكسيد نيكل/ گادولينيوم دوپ سريا براي پيل سوختي اكسيد جامد با استفاده از پيش سازهاي جديد

s_ghamari89@yahoo.com

17

فرشته حسینی اشبلا

شیمی آلی

97

اصلاح نانوساختارهای سیلیکاتی و کربنی با استفاده از مایعات یونی و بررسی خواص کاتالیزوری آنها در واکنشهای اکسیداسیون

Feresh_hosseini@yahoo.com

18

راضیه احمدی زاده

مهندسی شیمی

98

تصفیه پساب های هیدروکربنی شور با بیوراکتور غشائی اسمزی

razieh_shaparak@yahoo.com

19

فاطمه بسحاق

مهندسی شیمی

98

بررسی توليد هيدروژن زيستى توسط باکتری تثبیت شده انتروباكتر ائرژنز 1221 PTCC در زیست واکنش­گاه پيوسته

fatemehboshagh@gmail.com 
20 مریم خندان شیمی آلی 98  تهیه، اصلاح، کاربرد و تاثیر کاتالیستهای ناهمگن بازی در سنتز بیودیزل
khandan21@yahoo.com
21 اکرم فلاح شیمی آلی 98 تولید صنعتی داروی ریواستیگمین و سنتز مشتقات  S - تیوکاربامات آزولی آن
Fllahakram8463@gmail.com
22 حامد بنی عامریان مهندسی شیمی 99 روش­ تلفيقي اکسیداسیون پیشرفته و ماده فعال سطحي در پیش­ تصفیه واحد اسمز معکوس برای پیش­گیری از گرفتگی زیستی
 Hbaniamerian@gmail.com
23 مهسا صیف پناه شیمی معدنی 99 بررسی تاثیر چارچوب های فلز - آلی بر عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایتی moremo.elec@gmail.com
24 فاطمه ابراهیمی شیمی تجزیه 1400 تهيه و ارزيابي الكتروشيميايي حسگر مبتني بر لايه‌نازك نانوساختار به منظور شناسايي و تعيين لاكتوفرين Febrahimi22@gmail.com
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.