مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
ایمیل: 
golmohammad@irost.ir
fgolmohamady@yahoo.com
تلفن: 
021-56276337
فاکس: 
021-56276265

تب‌های عمودی